Hiện thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng shop Nukeviet

Block giỏ hàng
 • Tương thích: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5, NukeViet 4.6
 • Giá: 50,000
 • Tải: 3
Hiện thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng shop Nukeviet
Bước 1: Tải block về và tiến hành cài đặt
Bước 2: Mở file modules\shops\theme.php tìm đoạn
function nv_template_loadcart($array_data, $array_products = array())
{
  global $lang_tmp, $module_name, $module_file, $pro_config, $module_info;

  $xtpl = new XTemplate("block.cart.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file);
  $xtpl->assign('LANG', $lang_tmp);
  $xtpl->assign('TEMPLATE', $module_info['template']);
  $xtpl->assign('LINK_VIEW', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=cart");
  $xtpl->assign('WISHLIST', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=wishlist");
  $xtpl->assign('total', $array_data['total']);

  if (!empty($array_products)) {
    foreach ($array_products as $product) {
      $product['price'] = nv_get_price($product['id'], $pro_config['money_unit']);
      $xtpl->assign('PRODUCT', $product);
      $xtpl->parse('main.product.loop');
    }
    $xtpl->parse('main.product');
  }

  if (defined('NV_IS_USER')) {
    $xtpl->assign('LINK_HIS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=history");

    if ($pro_config['active_wishlist']) {
      $xtpl->assign('NUM_ID', $array_data['wishlist']);
      $xtpl->parse('main.wishlist');
    }

    // Diem tich luy
    if ($pro_config['point_active']) {
      $xtpl->assign('POINT', $array_data['point']);
      $xtpl->parse('main.point');
    }
  }

  $xtpl->assign('MONEY_UNIT', $pro_config['money_unit']);
  $xtpl->assign('num', $array_data['num']);

  if ($pro_config['active_price'] == '1') {
    $xtpl->parse('main.enable.price');
  }

  if ($pro_config['active_order'] == '1') {
    $xtpl->parse('main.enable');
  } else {
    $xtpl->parse('main.disable');
  }

  $xtpl->parse('main');
  return $xtpl->text('main');
}

thay thế bằng
function nv_template_loadcart($array_data,$data_content, $array_products = array())
{
  global $lang_tmp,$lang_module, $module_name, $module_file, $pro_config, $module_info;

  $xtpl = new XTemplate("block.cart.tpl", NV_ROOTDIR . "/themes/" . $module_info['template'] . "/modules/" . $module_file);
  $xtpl->assign('LANG', $lang_module);
  $xtpl->assign('TEMPLATE', $module_info['template']);
  $xtpl->assign('LINK_VIEW', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=cart");
  $xtpl->assign('WISHLIST', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=wishlist");
  $xtpl->assign('TOTAL', $array_data['total']);

  if (!empty($data_content)) {
    foreach ($data_content as $product) {
      $price = nv_get_price($product['id'], $pro_config['money_unit'], $product['num'], true);
      $xtpl->assign('PRICE', $price);
      $price = nv_get_price($product['id'], $pro_config['money_unit'], $product['num']);
      $xtpl->assign('PRICE_TOTAL', $price);
      $xtpl->assign('PRODUCT', $product);
      $xtpl->assign('MONEY_UNIT', $pro_config['money_unit']);
      $xtpl->assign('link_remove', $product['link_remove']);
      $xtpl->parse('main.product.loop');
    }
    $xtpl->parse('main.product');
  }

  if (defined('NV_IS_USER')) {
    $xtpl->assign('LINK_HIS', NV_BASE_SITEURL . "index.php?" . NV_LANG_VARIABLE . "=" . NV_LANG_DATA . "&" . NV_NAME_VARIABLE . "=" . $module_name . "&" . NV_OP_VARIABLE . "=history");

    if ($pro_config['active_wishlist']) {
      $xtpl->assign('NUM_ID', $array_data['wishlist']);
      $xtpl->parse('main.wishlist');
    }

    // Diem tich luy
    if ($pro_config['point_active']) {
      $xtpl->assign('POINT', $array_data['point']);
      $xtpl->parse('main.point');
    }
  }

  $xtpl->assign('MONEY_UNIT', $pro_config['money_unit']);
  $xtpl->assign('NUM', $array_data['num']);

  if ($pro_config['active_price'] == '1') {
    $xtpl->parse('main.enable.price');
  }

  if ($pro_config['active_order'] == '1') {
    $xtpl->parse('main.enable');
  } else {
    $xtpl->parse('main.disable');
  }

  $xtpl->parse('main');
  return $xtpl->text('main');
}

Bước 3: thêm ngôn ngữ vi.php
$lang_module['cart_number'] = 'Số lượng';
$lang_module['cart_price'] = 'Đơn giá';
 

  Ý kiến bạn đọc

Loại ứng dụng:
Blocks
Ngày tạo:
07-07-2022
Cập nhật:
07-07-2022
Hãy đọc Các quy định của chúng tôi  để biết quy định đối với các nhà phát triển và quyền lợi của người mua ứng dụng trên kho ứng dụng của chúng tôi.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây