Hướng dẫn cập nhật từ NukeViet 4.4.00, 4.4.01, 4.4.02, 4.4.03, 4.4.04 lên NukeViet 4.4.05

Thứ ba - 21/06/2022 22:36
Nếu phiên bản NukeViet 4 của bạn nhỏ hơn 4.4.00 bạn cần tìm hướng dẫn nâng cấp lên phiên bản 4.4.00 trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
Hướng dẫn cập nhật từ NukeViet 4.4.00, 4.4.01, 4.4.02, 4.4.03, 4.4.04 lên NukeViet 4.4.05

Nâng cấp hệ thống:

Bước 1: Chuẩn bị trước khi cập nhật:

 • Backup toàn bộ CSDL và các file code, tránh tình trạng có vấn đề phát sinh site không hoạt động được sau update.
 • Nếu site của bạn đã tùy biến các thư mục bằng cách sửa file includes/constants.php hãy đưa về mặc định, sau nâng cấp tiến hành cấu hình trở lại.
 • Nếu bạn có cấu hình FTP trong quản trị, vui lòng kiểm tra lại các thông số cho đúng hoặc xóa cấu hình. Nếu cấu hình sai sẽ dẫn tới cập nhật thất bại.

Bước 2: Thực hiện cập nhật:

Chú ý: Để đảm bảo dễ dàng xử lý trong trường hợp xảy ra sự số trong và sau nâng cấp, ngoài các công việc được khuyến nghị ở bước 1, bạn nên thực hiện thêm các thao tác sau nếu có thể:

 • Thực hiện dọn dẹp hệ thống để xóa các cache, file log. Bạn có thể thực hiện việc này bằng thao tác: Tại khu vực quản trị chọn Công cụ web => Dọn dẹp hệ thống, nhấp vào ô check ở dòng Làm sạch cache và Xóa các thông báo lỗi sau đó nhấp Thực hiện
 • Thực hiện cập nhật bằng một trong các cách bên dưới.
 • Nếu trong quá trình cập nhật hoặc sau khi cập nhật website xảy ra sự cố hãy sao chép nội dung trong file có dạng dd-mm-yyyy_error_log.log ở thư mục data/logs/error_logs/ để gửi hỗ trợ tại Kho code nâng cấp NukeViet 4.4.

Cập nhật tự động:

Đăng nhập quản trị site dưới quyền admin tối cao, di chuyển vào khu vực Công cụ web => Kiểm tra phiên bản, tại đây nhận thông báo cập nhật và làm theo các bước hệ thống hướng dẫn.

Nếu thất bại hãy thử cách cập nhật thủ công bên dưới.

Nếu trong quá trình cập nhật bị đẩy ra, bạn đăng nhập lại quản trị để làm theo hướng dẫn (Hệ thống báo Xóa gói cập nhật do không tương thích, Bạn hãy xóa để tiếp tục vânh hành site)

Cập nhật thủ công:

Download gói cập nhật đính kèm Giải nén và Upload các file trong gói cập nhật với cấu trúc của NukeViet, sau đó vào admin để tiến hành cập nhật.

Bước 3: Cấu hình lại site.

 • Nếu site có sử dụng các thư viện bên ngoài như phpoffice/phpspreadsheet thông qua composer, bạn cần khai báo để composer cập nhật lại
 • Truy cập phần Cấu hình => Thiết lập an ninh để thiết lập chức năng Cross-Site và Giới hạn tên miền theo nhu cầu.

Bước 4: Nâng cấp module lên NukeViet 4.4.05

Lưu ý: Bước nâng cấp module không bắt buộc và chỉ nhằm mục đích tối ưu, bạn có thể thực hiện hoặc không thực hiện

 

Bước 5: Nâng cấp giao diện lên NukeViet 4.4.05

Nếu site của bạn trước khi nâng cấp đang ở 4.4.04 thì bỏ qua bước này

Lưu ý: Bước nâng cấp giao diện không bắt buộc và chỉ nhằm mục đích tối ưu, bạn có thể thực hiện hoặc không thực hiện. Riêng đối với trường hợp giao diện của bạn có và đang sử dụng block global.QR_code.php thì cần đọc hướng dẫn phần nâng cấp riêng cho block này ở link bên dưới. Nếu không làm theo hướng dẫn block này sẽ không hiển thị.

Nếu site của bạn sử dụng giao diện không phải mặc định thì thực hiện theo hướng dẫn sau
 

Xử lý block global.QR_code.php nếu giao diện có

Nếu giao diện của bạn có và cần sử dụng block themes/ten-theme/blocks/global.QR_code.php thì có ba hướng xử lý:

 1. Cài lại thư viện endroid/qrcode: composer require endroid/qrcode. Bằng cách này bạn không phải sửa block nữa nhưng sẽ yêu cầu máy chủ hỗ trợ PHP >= 7.1
 2. Xóa nó, copy từ giao diện mặc định qua và xử lý lại giao diện theo nhu cầu của bạn.
 3. Cập nhật theo hướng dẫn này:
 • Xóa file themes/ten-theme/blocks/global.QR_code.ini
 • Sửa file themes/ten-theme/blocks/global.QR_code.php:

Xóa 2 function: nv_block_qr_code_config và nv_block_qr_code_config_submit.

Tìm đến:

$block_config['selfurl'] = NV_MAIN_DOMAIN . nv_url_rewrite($current_page_url, true);

Thay bằng:

str_starts_with($current_page_url, NV_MY_DOMAIN) && $current_page_url = substr($current_page_url, strlen(NV_MY_DOMAIN));
$block_config['selfurl'] = NV_MY_DOMAIN . nv_url_rewrite($current_page_url, true);
 • Sửa file themes/ten-theme/blocks/global.QR_code.tpl:

Tìm và xóa:

 data-level="{QRCODE.level}" data-ppp="{QRCODE.pixel_per_point}" data-of="{QRCODE.outer_frame}"
 • Sửa file themes/ten-theme/config.ini:

Tìm và xóa:

<config>a:3:{s:5:"level";s:1:"M";s:15:"pixel_per_point";i:4;s:11:"outer_frame";i:1;}</config>
 • Sửa file themes/ten-theme/js/main.js Tìm và xóa (trong function qrcodeLoad):
 + "&l=" + $(a).data("level") + "&ppp=" + $(a).data("ppp") + "&of=" + $(a).data("of")

Viết lại mã JS của module Statistics khi nâng cấp Chart.js lên v3.x

Sửa file themes/ten-theme/modules/statistics/main.tpl nếu có

Hỗ trợ đặt khối quảng cáo vào kiểu hiển thị hai cột module news

Mở file themes/ten-theme/modules/news/viewcat_two_column.tpl nếu có tìm

<!-- BEGIN: loopcat -->

Thêm xuống dưới

<!-- BEGIN: block_topcat -->
<div class="block-top clear">
  {BLOCK_TOPCAT}
</div>
<!-- END: block_topcat -->

Tìm:

<!-- END: loopcat -->

Thêm lên trên:

<!-- BEGIN: block_bottomcat -->
<div class="bottom-cat clear">
  {BLOCK_BOTTOMCAT}
</div>
<!-- END: block_bottomcat -->

Sửa giao diện tìm kiếm của news

Mở themes/ten-theme/modules/news/search.tpl nếu có, tìm

			<h3><a href="{LINK}" title="{TITLEROW}" {TARGET_BLANK}>{TITLEROW}</a></h3>

Thay thành

			<h3><a href="{LINK}" title="{TITLE}" {TARGET_BLANK}>{TITLEROW}</a></h3>

Xóa google fonts khi thay đổi thiết lập giao diện

Mở themes/ten-theme/config.php tìm

  $nv_Cache->delMod('settings');

Thêm xuống dưới

  $gfonts = new NukeViet\Client\Gfonts();
  $gfonts->destroyAll();

Sửa lỗi giao diện block global.login.php và global.user_button.php

Mở themes/ten-theme/modules/users/block.login.tpl (nếu có) và themes/ten-theme/modules/users/block.user_button.tpl (nếu có) tìm những đoạn

{NV_BASE_SITEURL}themes/{BLOCK_THEME}/js/users.js

Hoặc

{NV_BASE_SITEURL}themes/default/js/users.js

Thay lại thành

{NV_BASE_SITEURL}themes/{BLOCK_JS}/js/users.js

Thêm cấu hình số ký tự tiêu đề, giới thiệu, hiển thị ảnh cho global.page.php

Mở file themes/ten-theme/modules/page/block.about.tpl (nếu có) tìm đến đoạn:

<h3 class="margin-bottom"><a title="{TITLE}" href="{LINK}">{TITLE}</a></h3>

Sửa lại thành:

<!-- BEGIN: image -->
<div class="image pull-left">
  <a href="{LINK}" title="{TITLE}"> <img src="{IMAGE}" alt="{TITLE}" class="img-responsive" /></a>
</div>
<!-- END: image -->
<h3 class="margin-bottom">
  <a title="{TITLE}" href="{LINK}">{TITLE}</a>
</h3>

Tác giả: Hỗ Trợ Nukeviet

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo

Tặng website chuyên nghiệp khi mua tên miền và hosting
Tham gia nhóm hỗ trợ trên Zalo tại đây 
Nộp tiền online kích hoạt ngay ở đây hoặc nạp qua các kênh

MOMO :  0904999955 
MBBANK: 0904999955 Phan Ngọc Anh / Quân đội MBBANK, Bắc Sài Gòn
Nội dung nạp tiền: ten_tai_khoan_nuke 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây